Aktualni sat 15 sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

ACI  – Upitno produženje koncesije?

U prosincu 2002. godine, u ”Narodnim novinama” je objavljena:
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA  LUKE POSEBNE NAMJENE – LUKE NAUTIČKOG TURIZMA VODICE.
Prethodni vijećnik Liste našeg mista, Ante Strikoman, tražio je sve dokumente vezane za ACI marinu Vodice, bilo od Gradonačelnice Vodica, Dogradonačelnika, gradskih službi, Županije i  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te mu je u Gradu odgovoreno da Grad Vodice nema nikakve dokumente, kao ni Županija, a iz Ministarstva nije ni odgovoreno na dopis kao ni na požurnicu, pa je iz tog razloga vijećnica Meri Bandl Valeš uputila dopis putem Zahtjeva za pristup informacijama na adresu ACI d.d Opatija s promijenjenim sjedištem u Rijeci. U odgovoru na dopis, dostavljene su joj preslike Narodnih novina u kojima je vidljivo da ACI marina Vodice plaća koncesiju Gradu u iznosu od 0,70 kn/m2 fiksnog dijela i 2,5 % varijabilnog dijela, odnosno, podatak za koji je Lista našeg mista trebala uputiti brojne dopise Gradu i postavljati pitanja na sjednici GV kako bi uopće došli do tih saznanja, iako čelni ljudi Grada očito znaju taj podatak s obzirom na uplate od strane ACI –ija prema Gradu, a uz to  je direktor ACI marine izjavio kako ima svu urednu dokumentaciju.

S obzirom da je Gradonačelnica na svojoj funkciji 2 godine, vijećnica je najprije zamolila pročelnika Upravnog odjela za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo koji je u Gradu zaposlen  oko 20 godina, da sve skupa bolje upozna sa situacijom vezanom uz gore navedenu Odluku, odnosno da objasni stavak II ove Odluke koja glasi:

”Obvezuje se Ovlaštenik koncesije da do srpnja mjeseca 2004 godine, dovrši planirano investiranje, sukladno Programu razvoja iznesenom u  Studiji gospodarske opravdanosti.
Ukoliko Ovlaštenik koncesije ne ispuni obvezu iznesenu u stavku I. ove točke, Davatelj koncesije oduzet će koncesiju.”

Vijećnica LNM, Meri Bandl Valeš je zatražila od Grada i Studiju gospodarske opravdanosti kako bi dobila potrebne informacije o investiciji koju je ACI marina bila dužna napraviti, međutim, ni takav dokument Grad ne posjeduje.
Navedenu Odluku je na temelju članka 28. stavka 3. i 7. Zakona o morskim lukama (”Narodne novine” br. 108/95 i 97/2000) donijela Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 28. studenog 2002. godine, a potpisao je gosp. Ivica Račan.
U vrijeme donošenja ove Odluke, u Gradu Vodicama je gradonačelnik bio gosp. Rade Ivas, a nakon njega gđa. Branka Juričev Martinčev, što znači da je planirana investicija trebala biti završena za vrijeme njezinog mandata.
Nakon izlaganja gosp. Lugovića. vijećnica Bandl Valeš je uputila pitanje Gradonačelnici što je poduzela po pitanju traženja svih dokumenata vezanih za ACI marinu, dakle, svih ugovora, aneksa ugovora, suglasnosti Grada, s obzirom da ih Grad nema, a vijećnica je tražila od nje i kopiju dokumenta s kojom dokazuje da je zatražila te dokumente od nadležnog Ministarstva (kopija dokumenta vijećnici nije dostavljena). Koliko je Grad Vodice eventualno oštećen u proračunu, s obzirom da je upitno da li je taj dokument o produženju koncesije pravovaljan, jer nije izvršena planirana investicija?

Nameće se i jedno jednostavno pitanje: Zbog čega Grad Vodice nema sve dokumente vezane za koncesiju ACI marine (iako bi ih morao imati) i kome je bilo u interesu da ti dokumenti nestanu?!

Postavljena pitanja vijećnice LNM, Meri Bandl Valeš,  te odgovori Gradonačelnice i pročelnika Upravnog odjela za komunalno – vodni sustav, zaštitu okoliša i graditeljstvo, M. Lugovića:

 

 

 

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca