Aktualni sat 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica

Mijenjanje odluke o osnivanju Pučkog učilišta  i projekt ”Veliko srce” u dječjem vrtiću Tamaris

Vijećnica Liste našeg mista, Meri Bandl Valeš potaknuta 22. točkom dnevnog reda 16. sjednice GV Grada Vodica, na aktualnom satu iznijela je činjenicu kako je na jednoj od proteklih sjednica GV pri davanju Izvješća o radu Pučkog učilišta, ravnateljica Gordana Birin  iznijela sve ono što je ona smatrala da je Pučko otvoreno učilište napravilo tokom godine. Međutim, cjelokupno Izvješće odnosilo se na ljude koji su zakupili prostor i koji su u tom prostoru obavljali svoju određenu djelatnost.
Na to i takvo izvješće nitko od prisutnih nije reagirao, i svi članovi HDZ-a + HSS-a su digli ruku i prihvatili takvo izvješće. Jedino je vijećnica LNM-a rekla kako u izvješću ravnateljice ne postoji ništa od njenih osobnih projekata, odnosno od ideja, realizacije, bilo čega što se tiče nje kao ravnateljice ili osnovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta, a to je osnovno i srednje obrazovanje odraslih osoba koje je vezano sa Zakonom o pučkim učilištima.
Sada dolazimo u situaciju kako se osnovna djelatnost zbog koje je Pučko otvoreno učilište i osnovano, a to je osnovno i srednje obrazovanje odraslih osoba, želi promijeniti na način da se upravo ta osnovna djelatnost ukine. Postavlja se logično pitanje, da li je u pitanju nesposobnost ravnateljice ili je u pitanju to da Grad Vodice ne treba srednju naobrazbu odraslih? Ukoliko je u pitanju ovo drugo, kako to da Vodička glazba kao udruga pri svojoj udruzi ima glazbenu školu? O osnivanju glazbene škole u Vodicama je bilo riječi još prije 30 godina…
Čemu naziv Pučko otvoreno učilište, ako nema svoju osnovnu djelatnost ili će se i naziv mijenjati? Koje djelatnosti će obavljati? Hoće li se djelatnost Pučkog otvorenog učilišta svesti samo na prikazivanje filmova?

Foto: Infovodice

Druga gradska ustanova, dječji vrtić Tamaris, na jednom od Odbora pri podnošenju izvješća vezano uz djecu sa posebnim potrebama rečeno je da će se osnovati posebni odjel, ali kad se ostvare uvjeti za to. Na tom Odboru, vijećnica LNM nije imala informaciju kako je dječji vrtić Tamaris aplicirao na jedan od fondova EU i to projekt – Veliko srce. Činjenica je da  su dječjem vrtiću Tamaris odobrena sredstva i da je u potpisu, sada već bivša ministrica Nada Murganić, te da je jedan od uvjeta bio zapošljavanje stručne osobe, defektologa, za koju je i raspisan natječaj. Međutim, natječaj je raspisan samo na 3 sata, odnosno na 15 sati tjedno, što je rezultiralo da se nitko nije javio na natječaj. Zbog ove  i ovakve situacije roditelji djece s posebnim potrebama bili su primorani ispisati svoju djecu i upisati ih u Šibenik na Šubićevac. Da li su ravnateljica dječjeg vrtića Tamaris, kao i Grad, jer je to gradska ustanova, mogli i trebali napraviti više kako bi djeci s posebnim potrebama kao i njihovim roditeljima olakšali situaciju? U kojoj fazi je situacija oko dobivenih sredstava iz fondova EU i da li su ona izgubljena, jer uvjet nije zadovoljen?
Prema najnovijoj informaciji, dječji vrtić Tamaris raspisao je natječaj za psihologa i to na 4 sata.  Da li će ovo biti dovoljno i da li će se netko javiti na natječaj od samo pola radnog vremena, pokazat će vrijeme. Pitanje je samo da li će DV Tamaris izgubiti odobrena sredstva ako se ne nađe adekvatna stručna osoba kao i pitanje, da li se mogao raspisati natječaj za puno radno vrijeme s obzirom da imamo trenutno 3 vrtića  kao i vrtić u Čistoj.

Ovo je prvi natječaj koji je raspisan za radno mjesto defektolog/inja na samo 3 sata:

Ovo je drugi natječaj koji je raspisan, ali za mjesto psiholog/inja na samo 4 sata:

Dokument, Odluka o financiranju projekta ”Veliko srce” za dječji vrtić Tamaris u iznosu od 2.394.400,10 kn. Hoće li ovaj odobreni novac biti izgubljen ili ne?

Snimka s pitanjima vijećnice LNM, Meri Bandl Valeš i odgovori vladajućih:

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca