Cijena otkupa terena za koridor do poluotoka Punta

Ispravak netočno iznesenih podataka od strane pročelnice ureda

Na adresu vijećnika LNM, iz ureda pročelnika Upravnog odijela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje u Gradu Vodice, dostavljen je ispravak netočno iznesenih podataka  od strane pročelnice na aktualnom satu 15 sjednice Gradskog vijeća. Ispravak se odnosi na visinu otkupne cijene zemljišta u vlasništvu gosp. M.M.  za prilazni put do poluotoka Punta koji je zatražila vijećnica LNM, Meri Bandl Valeš.
Na sjednici je iznesen podatak od strane pročelnice, da je u pitanju 4m2 i cijena u iznosu od 12.353,84 kn što nije točno.
Naime, pročelnica je dala podatak za procijenjenu vrijednost koja se odnosi na vrijednost parkirališnog mjesta koje se nalazi na čest.zem. 226/20 K.O. Vodice. Riječ je o dijelu terena ispred zgrade u ulici Grgurev Ante Kukure gdje je autobus ”zapeo” pri skretanju prema ulici Blata.


”’Što se tiče nekretnina u vlasništvu gosp. M., dotični je vlasnik ( izvanknjižni, sudski postupak uknjižbe prava vlasništva je u tijeku) čest.zem.226/21 (12m2), čest.zgr.2262/2 (17m2) sve u K.O.Vodice. Procijenjena vrijednost čest.zem.226/21 K.O Vodice iznosi 1.789,74 kn/m2 uvećano za građevinske poboljšice 9.304,20 kn, odnosno sveukupno 30.781,12 kn sukladno Procjeni vrijednosti nekretnina, izrađenoj od strane Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina I.B. od prosinca 2018.godine. Za čest.zgr.2262/2 (17m2) K.O.Vodice, procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 1.789,74kn/m2, koja je uvećana za građevinske poboljšice u iznosu od 7.230,00 kn, sveukupno iznosi 37.655,63 kn, također sukladno Procjeni vrijednosti nekretnina, izrađenoj od Stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina I.B., od prosinca 2018.godine.

Posebno naglašavamo kako gosp.M. do danas nije isplaćena niti jedna kuna na ime otkupa predmetnih čestica, iz razloga što postoji prijedlog zamjene čestica na način da bi gosp. M.,nakon provedene uknjižbe prava vlasništva, Gradu Vodice prepustio čest.zem.226/21 K.O.Vodice (12m2), a Grad bi prepustio gosp. M. čest.zem.226/19 (8m2) i čest.zem.226/22 (3m2) sve u K.O.Vodice, u svrhu ispravljanja međa i koridora puta, tako da bi Grad trebao platiti gosp.M. naknadu za čest.zgr.2262/2 K.O. Vodice kako je gore navedeno”- stoji u dopisu pročelnice Upravnog odijela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica.

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca