PROGRAM LNM 2021.

PROGRAM 

 1. Revizija poslovanja gradske uprave
 2. Revizija svih potpisanih ugovora
 3. Revizija svih plaćenih a nerealiziranih projekata
 4. Reforma gradske uprave
  • Gradonačelnica i gradske službe napokon na usluzi građanima
  • Reorganizacija i sistematizacija gradske uprave i javnih službi
  • Reguliranje plaća i koeficijenata
  • Smanjenje naknada gradskih odbora, vijeća, ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu Grada Vodice
  • Uvođenje dvosmjenskog rada
  • Transparentnost rada Gradskog vijeća – direktni prijenos sjednica
 5. Transparentnost proračuna
  • Uvođenje 4. razine u planiranje proračuna – nema više „ostalih rashoda“ od 500.000,00 kn
 6. EU fondovi
  • Izrada projektne dokumentacije za starački dom u prigradskom naselju Srima i apliciranje na EU fondove
  • Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za Osnovnu školu Vodice kako bi omogućili apliciranje na EU fondove za povećanje učeničkog standarda
  • Apliciranje na EU fondove za razvoj i poboljšanje životnog standarda na otoku Prviću
  • Apliciranje na EU fondove za razvoj i poboljšanje životnog standarda u prigradskim naseljima
 7. Nastavak rada (i ubrzanje istog) na izgradnji kanalizacijskog sustava Srima-Vodice-Tribunj
  • Sekundarna mreža
  • Kanalizacijski sustav – početak radova
 8. Prostorno planiranje napokon dobiva na važnosti (prostorni plan ne može se mijenjati bez da se uskladi i komunalna infrastruktura!)
  • Reguliranje postavljanja telekomunikacijskih baznih stanica
  • Granice i propisi definirani prostornim planom moraju se poštivati
 9. Uređenje komunalne infrastrukture i prostornog plana za otok Prvić (Otok Prvić više neće biti zanemaren)
 10. Uređenje plaža i njihovog upravljanja (Vraćamo plaže građanima grada Vodica):
  • Grad Vodice preko svojih trgovačkih društava jedini koncesionar na plažama
 11. Uređenje stare gradske jezgre (sekundarna mreža)
 12. Uređenja parka na Trgu kneza Branimira (druga faza – projekt koji ne uključuje betonizaciju i rušenje stabala)
 13. Uređenje sjevernog ulaza u Vodice (industrijska zona)
 14. Uvođenje javne rasvjete na raskrižjima sa zaobilaznicom (zapadni i istočni ulaz u Vodice)
 15. Uređenje novih zelenih površina
 16. Uređenje dječjih igrališta
 17. Realizacija skate parka
 18. Finalizacija projekta kružnih tokova kojim bi se preuredila raskrižja na bivšoj magistrali
 19. Reguliranje gradnje apartmana u priobalnom pojasu svih naselja Grada Vodica
 20. Zeleni inkubator – zelena tržnica – Čista Velika
 21. Poticanje i razvijanje malog i srednjeg poduzetništva
 22. Poticanje i razvijanje OPGova
 23. Socijalna politika – Donošenje i reguliranje programa za pomoć ljudima sa poteškoćama u razvoju
 24. Socijalna politika – Donošenje i reguliranje programa za pomoć osobama s invaliditetom
 25. Socijalna politika – Donošenje programa za pomoć ljudima s nedovoljnim primanjima
 26. Socijalna politika – Donošenje programa za pomoć ovisnicima

 

 

KUĆA NA VR’ PARAPETA

Ante Juričev Grgić:

”Izgleda da je mene krenulo s ovin pisanjen, i drago mi je podilit s’tobon, puče moj vodiški, neka svoja razmišljanja i dogodovštine u svoje četiri godine vjećničkoga mandata. Tako jedan dan dođe meni jedan naš imućni sumještanin iz kategorije „vodiških investitora i poduzetnika“, pa di si prijatelju, je li bi mogli mi malo popričati, ako imaš pet minuti vrimena ? Nema problema, kažen ja, o čemu se radi ? Pa ne bi ja sad tu na ulici, ako možemo negdi, di ćemo na miru razgovarati. Dobro mislin se u sebi koji pet minuti. Možemo negdi sesti na piće. Odemo mi ,neću sad reći di, da ne bi ispalo da reklamiran  i pita on mene između ostalog, da ne širin priču, jer razgovor je trajao skoro dva sata; Šta ti prijatelju imaš protiv mene? Jesan li ja tebi šta nažao napravija u životu? Odakle to tebi i čemu to pitanje, odvratin ja njemu? Pa znaš, to šta ti govoriš u svojim izlaganjima, pa spominješ i mene i moj posao. A tu smo, mislin ja u sebi i kažen, nemam ja ništa i ne daj Bože protiv tebe ili ikoga, ne u Selu nego na svitu, ali protiv onoga šta radiš iman sve i to argumentirano. Ali i ja živin u Vodicama i volim ovaj grad, pa mi smo krščani, idemo na misu svaku nediju i pričešćujemo se, kao i ti i ja pridonosim svojim radom, po čemu si ti bolji i misliš da voliš ovaj grad više od mene? Aha, sad smo i braća kršćani…Drago je meni prijateju da i ti iđeš na misu, ali ovo Selo koje ti nazivaš gradom, a ja ga ne želim zvati Gradom iz razloga od kad je posta Grad sve je krenulo nizbrdo i izgleda da je posta grad samo da bi ti i slični tebi dobili odrišene ruke da radite to šta radite uz blagoslov partije kojoj pripadaš.  Sigurno moja i tvoja ljubav prema tomu Selu nisu i nikad neće biti iste, a da bi ti to potvrdija iman za te i za svakoga isto pitanje, a ti mi na njega odgovori. Reci ti meni prijateju, da možeš, bi li napravija zgradu na vr’ parapeta??? …..muk 3-4 sekunde …ops eto odgovora, vidiš to je razlika između tebe i mene, ti si se zamislija, a ja znan tvoj odgovor, a moj odgovor je da ne bi nikad pomislija o tome. …. Na to će on meni, ali ti ne razmišljaš kako treba, to ti nije pametno razmišljanje, treba misliti na sebe i na svoju djecu, ti imaš četvoro djece, treba misliti na budućnost . E moj kolega, stvar i je u tome da ja mislin na budućnost, ali ti i slični tebi to nikad nećete shvatiti.”

 

STRAH (drugi dio) – lokalistika

Ante Juričev Grgić:

”Evo iza mene su ostale četiri pune godine aktivizma na lokalnoj političkoj sceni kao nezavisnog vjećnika Gradskog vijeća. Jedno veliko iskustvo sa jednim jakim okusom gorčine i razočarenja, ali svakako jedno novo iskustvo i velika škola. Naravno da mi nije ža’ pogotovo jer san da’ sve od sebe ali nije to predmet ove teme. jer van želin približiti poimanje STRAHA kroz neke prilike i susrete i komunikacije sa mojima sumještanima kojih je bilo nebrojeno u proteklih četiri godine.

Primjetija san, od kad san posta vijećnik, jedan moj prijatej odjedanput kao da me izbjegava, pa ja po onoj staroj ako neče Muhamed brdu oče brdo Muhamedu, dođen ja do moga prijateja i pitan kolega šta se desilo, je si ti nešto jut  name?

Kolega ja podržajen to šta ti radiš, ali nije baš poželjno da me se vidi u tvomu društvu, znaš ja moran misliti nase i svoju obitelj a obitelj je prije svega, nadan se da me razumiš i da se nećeš jutiti na me.

Dođe mi jedan drugi sumještani i kaže: Kolega triba bi ti napraviti to i to, tamo reči njima i ukazati na to i to i slušan ja njega i pratin po ure  i ka san ga sasluša do kraja, kažen mu nema problema prijateju, nego reci ti meni kad si već toliko u toj problematici, bi li se ti malo aktivira. Ops, šta je tebi, mene politika ne interesira. Kako ne interesira, a već mi po ure i više govoriš šta bi ja triba napraviti, nije problem, ali zajedno ćemo biti jaći. Svi ste vi isti. A koji to mi?

Jedno jutro zvoni meni zvono na vratima kuće, ja doli na vrata, ispri jedan naš Vodičani kojega ne vidin baš često, i naravno pitan šta triba i kaže on meni : Meni su rekli da se tebi javin radi problema računa za smeće. Valjda zbog toga jer san tu problematiku u više navrata obrazlaga na Gradskom vijeću, i naravno pitan ga kako mogu pomoći i o čemu se radi. On izvadi račun o smeća i pruži mi ga i kaže evo pa ti to meni riješi. Ja ga u čudu gledan, ali opet nastojin imati razumjevanja i pokušavan mu objasniti da mu ja to ne mogu riješiti ali da ja to pokušavan riješiti za sve građane raskrinkavanjem novog modela plačanja smeća koji je napravljen na štetu građana i da planiran povesti mirni prosvjed ispri uprave Leća i peticiju. Pa neka samo stane 20 metri iza mene, ja ću biti naprid i govoriti u žutoj majci tako da nas je više. A nebi ja, mene to ne zanima. Kako ne zanima, a doša si ko’ mene sa računon o smeća. E ja san mislija da ti to meni rješiš, a mene politika ne zanima, i ne triba meni problema u životu.

Ovo su samo neki od nebrojenih primjera, ali zanimljivo iako svaki ima svoju formu i sadržaj, jedna je konstanta, a to je: sve je u redu dok ne dođe do trenutka kada se pojavi upit za aktivaciju, u tom trenutku kreće obrat i napad kao obrana. STRAH je zajebana stvar, ali je tu.

Zanimljivo je da ima jedan dan. Jedan dan u četiri godine kad oni koji su stvorili taj STRAH drču, a to je dan izbora, samo taj dan. I na taj dan večina onih koji skrivaju svoj strah kvazinezaintresiranoću i ignoriranjem ne iziđu na izbore .To je Bogu za plakati, pa ako misliš da nemaš za koga ti glasaj protiv  ali izađi i pogledaj im u lice i nervozu koju im stvara tvoja pojava na biralištu.To je tvoj dan. Dan kada pada STRAH ,ali bez tebe neće pasti sigurno.”

 

DOKTORI I SPASITELJI

Ante Juričev Grgić:

 

”Kažu judi da kad počmu navirati sičanja  da si ostarija ili da nisi u koraku s vrimenon . A ako slučajno ne daj Bože počmeš uspoređivati ta sičanja sa sadašnjim vrimenima i dođeš do zaključka koji je kritičan prema vladajučoma pogotovo ko nas u Selu…… eeee stani malo!… ,dva puta  promisli!…. možda te prođe jer u suprotnom si neprijatej ,posran i isplucan, zato muči i pokri se ušima i miruj glupane.  Po tomu jedino šta nam preostaje je učlaniti se u partiju ,diviti se velikomu vođi koji će nam ako budemo dobri dati koju bombonu i tako do Pudarice koja zanimljivo i njega čeka.

Pa pošto san ja izgleda van škvare i okvira slike pravoga,ispravnoga i poštenoga HDZeovca po miri velikoga vođe i njegove svite podobnika i lizoguzca usudiču se napraviti jednu usporedbu koja je prava slika na stanje i budučnost i pravac potonuća naših Vodic.

Sičan se dobro ka  bi ti prije bilo koji meštar doša u kuču za nešto napraviti ili popraviti ,to je bilo ka da ti je doša Doktor u kuću. Svi su se prema tima meštrima i odnosili ka prema Doktoru. Naravno istu pažnju su imali i njihovi pomočnici,metovi i manovali. To je bilo ka da ti je spasitej doša u kuću.Taj dan je bija posvećen njima ,nije tu bilo radnoga vrimena ili da ti neko broji satnicu. Posal se uvik napravija, ali jedno je bilo obavezno ,marenda i judi bi se takoreći natjecali ko će boju marendu napraviti jer o tome bi se govorilo i na to se pazilo. A to je i ukućanima bila prilika  da se pojde lipi bokun koji nije bija svaki dan na meniju. No da se vratim na početnu misao . Dakle ti meštri su bili poštovani, dobrostojeći ljudi koji su osim svoga posla imali kao i svi u Vodicama jedan dva apartmana za iznajmiti koji su uvik bili puni i lipo se živilo i radilo bez stresa presinga imalo se vrimena za sve aktivnosti i za na more,i za u poje, i na put. Čovik je ima vrimena za čovika.

A ja sa gledan današnje meštre obrtnike. Radu ka pasi od jutra do mraka ,drču oče li in se platiti i kako će naplatiti svoj rad,konstantni stres obaveze i nameti koji pritišću .Nema se vrimena za ništa ,primorani su raditi ko pasi za pojedince, pametnjakoviće „investitore“ koji određuju uvjete, norme, plaćanje jer oni su ti koji njima daju posla, oni su mesije novi spasiteji i da nema njih sve bi propalo, tako da in se moraju klanjati,uvažavati ih ,povlađivati im i spuštati cijenu svoga rada i mučati jer svi odreda su u partiji koja im je to sve omogućila. A šta rade za njih? Grade, uređuju  nove, luksuzuzne zgrade s luksuznim apartmanima  koji su direktna konkurencija onim njihovim  apartmanima koje više ne mogu puniti  jer ponuda je davno nadmašila potražnju zbog neplanske politike pohlepe koja uništava ovaj grad  . Standard života pada,stres je sve veći,a meštra u kući više takoreći ne moreš dobiti jer nemaju oni vrimena sada bakčati se sa sitnin stvarima,nema više ni marende, ni bokunov, ni života dostojnoga čovika .”

 

.

Aktualni sat 27 sjednice GV Grada Vodica

Gradska uprava

Treća tema aktualnog sata GV, vijećnice Meri Bandl Valeš:

” Prema podacima na kraju 2020 godine, Grad Vodice planirao je izgradnju drugog kata na postojećoj zgradi zbog nedostatka prostora za djelatnike.
S obzirom da sam tijekom svog vijećničkog mandata više puta postavljala pitanja o natječajima u  Gradu i zapošljavanju novih ljudi, te da mi je na temelju tih informacija jasno koliko se povećao broj zaposlenih, a u zadnjih 15 godina rashodovna strana povećana je sa 4700000 kn na oko 17000000 kn, zanima me, s obzirom da ni u drugim izmjenama plana proračuna nije vidljiv rashod za predviđenu izgradnju drugog kata, da li je uopće u proračunu predviđena izgradnja drugog kata, da li je napravljen projekt i koji su izdaci za to?

Prijedlog: S obzirom na epidemiološku situaciju i na stanje proračuna, smatram da se treba odustati od navedene investicije i  uvesti dvosmjenski rad. Na taj način:
a) uštedjela bi se sredstva za samu izgradnju
b) smanjila bi se mogućnost zaraze
c) povećala bi se transparentnost grada
d) gradske službe bi bile na usluzi građanima:
– dala bi se mogućnost građanima koji isključivo radne jutarnju smjenu da obave potrebne                    radnje u Gradu, bilo za plaćanje računa bez naknade, ili za bolju komunikaciju i brže                       rješavanje imovinsko pravnih stvari

Kompletna snimka ove teme s pitanjima i odgovorima nalazi se ovdje:

 

 

Aktualni sat 27 sjednice GV Grada Vodica

Problem nedostatka stručnog osoblja u dječjem vrtiću Tamaris

Druga tema na aktualnom satu GV, vijećnice Meri Bandl Valeš:

” Prema mojim dosadašnjim pitanjima vezanim za ovu gradsku ustanovu, dječji vrtić raspolaže sa:   – LOGOPEDOM
– PEDAGOGOM
– PSIHOLOGOM ( nakon tri natječaja primljena)

DEFEKTOLOGA dječji vrtić NEMA! Dakle, djeca s poteškoćama u razvoju nemaju adekvatnu kvalificiranu sobu, rehabilitatora, koji bi s njima radio, već su prepušteni radu odgajatelja. Isto tako, nije mi poznato da li dječji vrtić Tamaris ima Program za djecu s poteškoćama u razvoju? Ne pstoji ni asistent za dvje djece…LOGOPED, kao jedna od stručnih osoba, već dva mjeseca je na bolovanju zbog slomljene ruke, što znači da ni u dogledno vrijeme neće moći obavljati svoj posao. Zašto nije raspisan natječaj za zamjenu logopedu, dok traje njezino bolovanje?

Isto tako, u vrtiću postoji posebna grupa djece različite starosne dobi za učenje engleskog jezika. Roditelji te djece plaćaju vrtić 100 kn više od uobičajne cijene zbog dodatnog programa. Međutim, od dvije tete koje su položile tečaj engleskog jezika kako bi radile s tom grupom, jedna je otišla na porodiljni dopust, a na njeno mjesto je došla teta koja nema položeni tečaj engleskog jezika. Zašto roditelji i dalje plaćaju istu cijenu, tj. 100 kn više?

Ovdje želim naglasiti da sam se osobno uvjerila kako u dječjim vrtićima u skandinavskim zemljama, konkretno Švedskoj, tete u vrtiću komuniciraju sa djecom na švedskom i na engleskom jeziku potpuno jednako, pa nije ni čudo da ljudi sve starosne dobi govore osim svog materinjeg jezika i engleski jezik besprijekorno. Želim reći da je vrlo važno za djecu tog uzrasta da kroz igru uče strani jezik upravo iz razloga što na taj način i najlakše uče. Osim toga, pošto smo orijentirani najviše na turizam, vrlo je važno učenje stranog jezika.

Što se tiče novog vrtića, dobila sam informaciju da je došlo do puknuća neke cijevi, pa me zanima o čemu se radi i kada će vrtić biti u funkciji. Također, prema informacijama koje imam, dječji vrtić Tamaris će se preseliti u novi vrtić u Dočinama zbog rekonstrukcije sanitarnih prostorija, parketa i ostalih stvari,  kao i jedan od vrtića u privatnim prostorijama, što znači da će i dalje jedan od vrtića ostati raditi u privatnim prostorijama za koje će se i dalje plaćati naknada. Dakle, novim vrtićem, još uvijek nisu riješeni svi problemi, kao što ostaje i pitanje da li će ukupan broj djece biti u mogućnosti koristiti usluge vrtića.”

Odgovorne osobe Grada, nisu upoznate sa navedenim problemima, ali će tražiti očitovanje ravnateljice, koje nikad u pravili ne dobijemo.

Kompletnu snimku ove tema s postavljenim pitanjima i odgovorima pogledajte ovdje:

 

Aktualni sat 27 sjednice GV Grada Vodica

Kazne, odgovornost i sankcije

Prva tema aktualnog sata vijećnice Meri Bandl Valeš:

”S obzirom da se za Uskrs dogodio skandalozan ispad od strane vladajuće stranke HDZ-a pri podijeli uskrsnih pogača sa logom HDZ-a i bez deklaracije u  dječjem vrtiću Tamaris pri čemu je reagirao GONG i PRAVOBRANITELJICA ZA DJECU, kao rezultat imamo, prema mojim saznanjima, kazne u visini 30 000 kn za dječji vrtić Tamaris i 3000 kn kazne za ravnateljicu vrtića.

Pitanje: Kao prvo, pošto ste predstavnici vladajuće stranke, kakvu poruku ste ovim činom uputili djeci i roditeljima???? Drugo, s bzirom da je navedeni izns trebalo podmiriti u roku 7 dana, da li je iznos podmiren i  tko ga je platio – dječji vrtić Tamaris, Grad Vodice ili HDZ? Da li je ravnateljica vrtića osobn podmirila svoj dug, ili je njezin dug podmirio vrtić, Grad ili HDZ?”

Odgovor: Gradonačelnica nije bila prisutna na sjednici, a dogradonačelnik nema saznanja o konkretnim iznosima. Dogradonačelnik je izjavio da mu nisu poznate nikakve kazne, osim što je prošli tjedan izvršen inspekcijski nadzor i napravljen zapisnik i tek se očekuje što će dalje biti. Predsjednik Upravnog vijeća  dječjeg vrtića Tamaris je izjavio da će na temelju tog izvještaja sazvati upravno vijeće i zatražiti očitovanje od ravnateljice i ništa drugo.

Meri Bandl Valeš: ”Dječji vrtić u svom planu i programu rada ima naveden program za zimovanje djece, koje međutim nije odobrilo ministarstvo. Na koji način su poslana djeca na zimovanje ( njih 10-ero) sa dvije tete, kojima nisu isplaćene dnevnice  2 x 1000 kn za 5 dana, upravo iz navedenog razloga, iako po čl. 82. Pravilnika o radu dječjeg vrtića takva naknada stoji za službeni put?”

Odgovor: Predsjednik GV je izjavio da je pitanje trebalo postaviti direktno ravnateljici.
Međutim, ona na prethodnoj sjednici nije bila prisutna kad je trebalo podnijeti izvješće o radu i financijsko izvješeće za dječji vrtić Tamaris.

Dakle, gradska ustanova dječji vrtić Tamaris ima ravnateljicu koja ne izvršava svoje obaveze, a čelnici Grada ništa ne znaju o tome.

 

 

Aktualni sat 26 sjednice GV Grada Vodica

Obraz

Druga tema aktualnog sata vijećnika LNM, Ivice Latina:

”Zar je moguće da nakon svega ovoga, nakon 30 godina vladavine HDZ-a netko za sebe kaže da voli svoje Vodice i još uvijek glasa za HDZ, stranku koja u 30 godina nije napravila ništa kapitalno za svoje građane. Takvi niti vole svoje Vodice, niti vole svoje prijatelje poznanike koji nisu u hdz-u, koji su obespravljeni te ne mogu napredovati i sve češće moraju bježati iz Vodica jer tu nemaju posla i ne mogu opstati. Oni, takvi vole samo sebe i nije ih brige ni za Vodice kao grad ni za građane Vodica. Ima jedan naš sugrađanin koji je napisa mnoge lipe pismice. Taj naš sugrađanin je Anđelko Španja – Peko i lani je posve zasluženo dobio nagradu Grada Vodica. Evala mu i ovom prilikom mu ponovno čestitam. Evo za kraj svog vijećničkog mandata u GV Vodica ja ću pročitati jednu njegovu pismicu. Pisma je znakovitog naziva i zove se:

PRKNO

U tuje prkno,
nije ući lako no ipak,
vako ili nako šansu ima svako.

Ulazak svaki,
bitno će ti otežati
ako samo provaš svoje mišljenje imati
Krupnoj se ribi tuka vaj diviti
da bi steka uvjet u prknu joj živit.

Bez obzira što im se judi smiju
za boja sutra i bezbrižna jutra
neki već godinama žive unutra.

A neki opet nikad nisu siti
u isto vrime u više prknov oni mogu biti.

 

Fala Van lipa. Zdravi i veseli bili. Nezavisni vijećnik Liste našeg mista, Ivica Latin.”

 

 

Aktualni sat 26 sjednice GV Grada Vodica

BAM BAM BA BA LU BAM

Na sjednici GV Vodica održanoj 10.03. 2021. prva tema vijećnika LNM, Ivice Latina:

”Ovo san napisa 2017 godine kad još nisam bio vijećnik u GV . Ovo je bilo vrijeme odlaska bivše gradonačelnice Branke J.M. i govori o apsurdnosti vladanja nje i Hdz-a kroz sve protekle godine. Imam potrebu ovo reći jer danas u 2021 godini na odlasku gradonačelnice Nelke Tomić situacija je potpuno ista. Zadnjih dvadesetak godina je razdoblje nikad punije gradske blagajne. Proračun iz godine u godinu nikad veći jer se novac slijevao u grad Vodice što od legalizacija što od raznih drugih nameta. Zadnjih dvadesetak godina je bilo zlatno doba za grad Vodice jer je to doba nikad punije gradske blagajne.Što je gradonačelnica ostavila gradu na isteku mandata? Grad i građani Vodica ni danas nemaju kanalizaciju ni odvod od oborinskih voda. Građani Vodica i njihovi gosti plivaju u vlastitim g…… i smradu. U takvom stanju gradonačelnica ostavlja grad na isteku mandata.

Grad Vodice ima vrhunske mlade košarkašice , malonogometaše, rukometaše koji su izborili ulazak u drugu Hrvatsku ligu i mnoge druge mlade ljude koji se bave različitim sportovima. Sve njih je gradonačelnica ostavila bez dvorane. Ostavila ih je da se moraju sramiti kad im netko dolazi u Vodice na utakmicu ili bilo kakvu manifestaciju. Mlade obitelji ostavila je da moraju svoju djecu voditi u tkz. vrtiće, u privatne kuće koje uopće nisu na prihvatljivom mjestu za takvu namjenu. O opremljenosti tih vrtića ne treba ni govoriti. Dakle ostavila je grad Vodice i njenu djecu na isteku svojeg mandata bez vrtića. Ostavila je naše drage Vodičane ,ljude treće životne dobi bez umirovljeničkog doma. Ni to našim dragim sugrađanima nije gradonačelnica omogućila iako je novaca bilo u izobilju. Ostavila je naše Vodice totalno neuredno : plava plaža i njeno zaleđe, teniski tereni ispod Punte, bivše odmaralište Lilet, Drvoplastiku koju su sad pred izbore sakrili jednim sumornim panoem, a iza te slike je užas živi i prava slika naših Vodica. Ostavila je središnji park u Vodicama na trgu Kneza Branimira neuređen.

Prva faza njegovog uređenja je počela prije četiri godine točnije upravo pred prošle lokalne izbore. Kad su prošli izbori bilo je gotovo i do dan danas druga faza nije ni počela. Još ima toliko toga da bi se do sutra moglo pisati što nije napravila gradonačelnica i njen Hdz za svojih dvanaest godina mandata. Uopće ne treba pisati što je napravila jer ništa kapitalno i bitno za naš grad Vodice nije napravila. Sama gradonačelnica kao i građani Vodica znaju da je sve ovo gore napisano istina . Iako grad Vodice nema ni kanalizaciju, ni dvoranu ni vrtić ni dom umirovljenika , a ni školska djeca nemaju besplatne udžbenike iako novaca ima , čak i oročenih zadnjih godina vlas Hdz i njena gradonačelnica pričaju o nekakvom megalomanskom projektu guvnu u Račicama. Ni to im nije dosta nego žele napraviti nekakvi vodeni park. Isto megalomanski zahvat. I zamislite gdje ? Ispred stare škole, jedino mjesto gdje se može okupiti veća količina ljudi i gdje se može održati koncert ili da to mjesto služi kao ljetna pozornica. Žele devastirati tako lijepo mjesto uz more.

U trenutku kad građani Vodica i njihova djeca nemaju najosnovnije stvari za normalni život oni razmišljaju o nekakvom guvnu i vodenom parku. Na isteku svog mandata gradonačelnica grad Vodice i svoje mještane ostavlja u ovakvom stanju. Nažalost, ali tako je. Dok sam pisa. bija je kišni dan i Vodice su opet uslijed ne baš jake kiše poplivale pa sam dodao i – Evo opet poplivalo Vodice. I to Vam ostavlja dragi Vodičani, Branka Juričev Martinčev. Još sam želio reći i ovo ali sam vidio da nemam vrimena te sam odustao. Triba reći da smo imali tematsku sjednicu gorućeg problema Vodica na temu kanalizacija i vodni sustav na koju je uredno pozvana bivša gradonačelnica da objasni zašto je još 2007 godine raskinula ugovor s tvrtkom Wassertehnic o izgradnji kanalizacije. Da taj ugovor nije razvrgnut već odavna bi Vodičani bili spojeni na kanalizacijsku mrežu. Nezavisni vijećnik LNM, Ivica Latin.”

 

 

 • Kontakt

  Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca