Odgovor službenika za informiranje (11)

Zakonitost i provođenje akata od strane Gradonačelnice

Pitanja koja su postavljena putem  (11) Zahtjeva za pristup informacijama:

  Statut Grada Vodica;

    Članak 42.

Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 01. lipnja tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. listopada za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

1.) S obzirom da je Gradonačelnica odgovorna za zakonitost i provođenje svih akata u Gradu, molim očitovanje gradonačelnice zbog kršenja Statuta i nepridržavanja rokova koji su propisani Statutom i to 2 puta, iako je bila o istom upozorena od strane vijećnika.

2.) Ako su rokovi deklaratorne naravi, kao što ste naglasili na sjednici GV, molim objašnjenje zašto nisu pobliže i detaljno definirani Statutom, zbog čega kao takvi postoje u navedenom aktu i zašto se gradonačelnici drugih gradova pridržavaju tih rokova?

Prema čl. 90. Statuta Grada Vodica;

Javnost rada Gradonačelnika osigurava se:
–  održavanjem redovnih konferencija za medije….

3.) S obzirom da od početka svog mandata Gradonačelnica nije održala ni jednu konferenciju za novinare u  2017, u 2018, kao ni u 2019 do danas, molim očitovanje po  pitanju kršenja Statuta Grada Vodica kao i uskraćivanje informacija  novinarima, a tako i građanima Grada Vodica. Da li je ovo pokazatelj javnosti i transparentnosti rada za koju je Grad dobio nagradu?

S obzirom da su ova i slična pitanja postavljena od strane LNM tri puta na sjednicama GV i da na njih LNM nije dobila konkretne odgovore, pitanja su postavljena i putem Zahtjeva za pristup informacijama. U rješenju službenika za informiranje pitanja iz zahtjeva su u cijelosti odbijena, pri čemu se službenik za informiranje poziva na članak 23.stavak 5, točka 4, ZPPI,odnosno, pristup informaciji pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku.  Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave, tumači propise ili da obavlja dodatne aktivnosti; drugim riječima. pristup informacijama u zakonskom smislu znači dobivanje preslike gotove informacije koju tijelo javne vlasti posjeduje, npr. određenog dokumenta i slično. Međutim,  Službenik za informiranje u Gradu Vodicama je ujedno i Osoba zadužena za nepravilnosti koja je dužna davati odgovore na pitanja i sve ono što nije određeno u materijaliziranom obliku. Upravo iz tog razloga, zahtjev na pristup informacijama (11) od 26.03.2019. godine, je poslan Službeniku za informiranje i Osobi zaduženoj za nepravilnosti u Gradu Vodicama. Dokaz tome je i Greenshoot koji možete vidjeti ovdje:

 

Iz gore navedenih razloga LNM je zatražila nadopunu informacija.

Prosudite sami koliko je potrebno ista pitanja postaviti na sjednici Gradskog vijeća ili putem ovakvih dopisa da bi se došlo do tražene informacije. Ovo je još jedan pokazatelj transparentnosti Grada Vodica.

Rješenje službenika za informiranje:

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca