Odgovor službenika za informiranje (7)

LEĆ d.o.o

Pitanja koja su postavljena od strane LNM u  (7) Zahtjevu za pristup informacijama:

 • Na osnovu Zakona o pravu na pristup informacijama (NN25/13, NN85/15) tvrtka Leć d.o.o. je dužna dostaviti obrasce za ostvarivanje prava na pristup informacijama na svojim službenim stranicama. Zbog čega ih nema?
 • Zbog čega nema obrasca: Zahtjev za pristup informacijama
 • Zbog čega nema obrasca: Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija
 • Zbog čega nema obrasca: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Zbog čega nema obrasca: Žalba protiv rješenja o pristupu informacijama
 • Zašto nije imenovan Službenik za informiranje, njegovo ime i prezime, kontakt tel. i mail, odnosno zašto ne postoji Odluka o imenovanju službenika za informiranje
 • Zašto ne postoji cjelokupan zakonski okvir na link stranice Povjerenik za informiranje, kako bi građani lakše došli do informacija.
 • S obzirom da Grad Vodice na skupštini Društva predstavlja gradonačelnik kao njegov zakonski zastupnik, a Općinu Tribunj na skupštini Društva predstavlja općinski načelnik kao njen zakonski zastupnik, što je gradonačelnica Vodica poduzela po pitanju kršenja Zakona o pravu na pristup informacija?
 • Molim očitovanje gradonačelnice po pitanju kršenja Zakona o pravu na pristup informacijama, kao i direktora poduzeća Leć d.o.o. Stanka Birina
 • Zašto na službeni stranicama Leć d.o.o. ne postoji odluka o imenovanju arhivara, postoji li takva osoba, ima li položeni ispit za arhivara, a prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima?
 • Zašto službena stranica Leć d.o.o. nema Pravilnik o protupožarnoj zaštiti? Da li takav akt postoji, a ako postoji, kada je donesen? Molim preslik tog dokumenta ako postoji.

Prema odgovoru službenika za informiranje očito je da navedeni akti ne postoje u trgovačkom poduzeću Leć d.o.o. Na pitanje: ”S obzirom da Grad Vodice na skupštini Društva predstavlja gradonačelnik kao njegov zakonski zastupnik, a Općinu Tribunj na skupštini Društva predstavlja općinski načelnik kao njen zakonski zastupnik, što je gradonačelnica Vodica poduzela po pitanju kršenja Zakona o pravu na pristup informacija?”, službenik za informiranje odgovara da je potrebno provesti dodatne aktivnosti (očitovanje direktora Leć d.o.o.) jer Grad ne posjeduje tražene dokumente. Međutim, LNM nije obaviještena da li je na adresu Leć d.o.o. upućen dopis od strane Grada kako bi tražena informacija bila dostavljena. 

S obzirom da je službenik za informiranje ujedno i osoba zadužena za nepravilnosti koja je dužna davati objašnjenja, a trgovačko društvo Leć d.o.o. je gradsko poduzeće, LNM je zatražila dopunu ovih informacija.

Rješenje službenika za informiranje:

Facebooktwittermail
 • Kontakt

  Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca