Odgovor službenika za informiranje (9)

ACI MARINA

Pitanja koja su zatražena putem Zahtjeva za pristup informacijama:

1.). Sve suglasnosti Grada Vodica na koncesiju pomorskog dobra područja ACI marine Vodice        danih ACI d.d. Opatija.
2.) Sve anekse ugovora potpisanih između Grada Vodica i ACI d.d. Opatija.
3.)  Izlistaj sredstava uplaćenih u proračun Grada Vodica po godinama od 1985 do 2018 temeljem koncesijskih ugovora, naknade za korištenje pomorskog dobra ACI marine Vodice obveznika uplate ACI d.d. Opatija

S obzirom da su članovi LNM od početka svog vijećničkog mandata tražili dokumente vezane za ACI marinu i da je od strane Grada dolazio uvijek isti odgovor kako Grad ne posjeduje te dokumente, LNM je zatražila dokumente i pismenim putem, odnosno putem Zahtjeva za pristup informacijama.
U odgovoru službenika za informiranje stoji kako je zatražio navedene dokumente od Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica i da je dobio odgovor kako Grad Vodice ne raspolaže dokumentima koji sadrže tražene informacije. Službenik za informiranje nas obavještava kako je Gradonačenica Grada Vodica temeljem vijećničkog pitanja LNM od 10.12.2018. godine (zahtjev) i od 04.02.2019. godine (požurnica) od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture zatražila preslik dokumentacije kojom se uređuju odnosi između Republike Hrvatske i ACI marine vezano uz naknadu koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja  luke nautičkog turizma u  Vodicama, međutim do danas nije zaprimljen nikakav odgovor.

Zbog dostavljenih odgovora LNM je uputila Zahtjev za nadopunu ili ispravak informacija u kojemu je zatraženo:

1.). Sve suglasnosti Grada Vodica na koncesiju pomorskog dobra područja ACI            marine Vodice danih ACI d.d.  Opatija. ( nova adresa Rijeka)
2.) Sve anekse ugovora potpisanih između Grada Vodica i ACI d.d. Opatija.
(nova adresa Rijeka)

3.) Program razvoja – Studija gospodarske opravdanosti
4.) Da li je Grad putem Zahtjeva za pristup informacijama zatražio sve dokumente vezane uz ACI marinu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao i od ACI d.d. ulica Rudolfa Strohara 2, 51000 Rijeka, kao i od Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije? Molim preslik tog zahtjeva.

S obzirom da se u odgovoru na zahtjev navodi da je dokumentacija zatražena samo od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i to preporučenom pošiljkom s povratnicom, a ne putem Zahtjeva za pristup informacijama, od strane LNM zatražena je i ova dopuna informacijama, posebno pod točkom 3. i 4.

Zatraženi izlistaj sredstava uplaćenih u proračun Grada Vodica po godinama od 1985 do 2018 temeljem koncesijskih ugovora, naknade za korištenje pomorskog dobra ACI marine Vodice obveznika uplate ACI d.d. Opatija (nova adresa Rijeka), dostavljen je od strane Upravnog odjela za financije i to za period od 2008. – 2018. godine, jer po Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Upravni odjel za financije i javne prihode nije dužan čuvati poslovne knjige duže od 11 godina.

Ovo je izlistaj sredstava uplaćenih u proračun Grada Vodica za 2018., 2017., 2016., 2015. i 2008.godinu. LNM posjeduje i izlistaje za 2014. god. – 2009.god. Ovo je kraći prikaz kako bi se uočila ukupna godišnja uplata od strane ACI marine, kao i mjesečni prosjek, što iznosi jako malo u odnosu na druge gradove i općine.

2018.godina

2017.godina

2016. godina

2015.godina

2008.godina

Rješenje službenika za informiranje:

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca