Odraz transparentnosti Grada

Neznanje ili stranačka stega?!

Pregledavajući snimke sjednica GV Grada Vodica možete uočiti kako je od početka saziva ovog GV na svako postavljeno pitanje vijećnika LNM Gradonačelnica odgovarala sa riječima – Sad sam tek došla…Dajte mi malo vremena…da bi nakon toga na svako postavljeno pitanje odgovarala na način da je nabrajala svoje titule kao i čin u vojsci, a u zadnje vrijeme koristi rečenice – O tome vam može nešto više reći pročelnik….i, Odgovor ćete dobiti pisanim putem.
Kroz to vrijeme, Predsjednik GV na sve načine pokušava onemogućiti vijećnike u postavljanju pitanja stalnim prekidima,( pa i vrijeđanjima i pokušajima izbacivanja vijećnika) pod izlikom primjene Poslovnika koji se tumači na način kako to na pojedinoj sjednici odgovara vladajućima.
Nadopunu i objašnjenja Statuta, Poslovnika, kao i primjenu pojedinog zakona vezano uz pitanje vijećnika u pravilu uvijek daje Tajnik Grada Vodica, u ovom slučaju magistar prava. Iako bi Tajnik Grada za obavljanje svojih poslova i dužnosti trebao biti nestranačka osoba, te štititi interese Grada bez obzira na trenutnu vlast, u dosadašnjem iskustvu na sjednicama GV Tajnik Grada primjenjuje zakon i objašnjava pojedini akt na način kako to odgovara vladajućima. Najbolji primjer su rokovi u Statutu koji su po njegovim riječima nevažeći za Gradonačelnicu, ali su važeći za vijećnike prema istom tom Statutu.
U svakom slučaju, vijećnici ne dobivaju konkretne odgovore na postavljena pitanja i javnost nije obaviještena o određenim temama sa sjednice, iako je Grad dobio nagradu za transparentnost.

Najbolji dokaz što se događa u slučaju kada vijećnici zatraže informacije koje nisu dobili na sjednicama GV, putem Zahtjeva za pristup informacijama, nalazi se na Rješenju  prikazanom na slici dolje i u čijem potpisu stoji ime Službenika za informiranje, Marsela Mitrović – Matića, mag.iur.
Marselo Mitrović – Matić, mag.iur., zaposlenik je Grada Vodica koji obavlja slijedeće poslove i dužnosti:

  • Tajnik Grada Vodica
  • Službena osoba za informiranje
  • Osoba zadužena za nepravilnosti
  • Predsjednik Odbora za koncesije – nedavno zatražio odstupanje s dužnosti i Odbora
  • ostale dužnosti i sudjelovanja u Odborima za LNM nepoznate

Ovo je originalno Rješenje koje je vijećnici LNM uputio Službenik za informiranje u Gradu Vodicama, Marselo Mitrović – Matić, na koje je vijećnica LNM uputila žalbu Povjereniku za informiranje u Zagreb i koja je od strane Povjerenika (dr.sc. Zoran Pičuljan) Rješenjem utvrđena kao –  osnovana. Dakle, gosp. Mitrović-Matić dužan je razdvoji zahtjeve koje je spojio u jedan upravni postupak i odgovoriti na svaki posebno, s obzirom da Povjerenik za informiranje nije utvrdio činjenično stanje koje je dao u svom obrazloženju Službenik za informiranje Grada Vodica.
Na početku obrazloženja gosp. Mitrović-Matića stoji kako je vijećnica uputila po određenim datumima 10 + 6 +2 = 18 zahtjeva, što je točan podatak, a kasnije, na dva mjesta piše da je uputila 102 zahtjeva, što je netočan podatak. Koji su razlozi odbijanja davanja informacija možete jasno vidjeti u obrazloženju. Je li ovo odraz transparentnosti Grada? Da li je ovo obrazloženje u Rješenju od strane Mitrović – Matića odraz neznanja ili stranačke stege?!

Obratite pažnju na pocrtani dio teksta.

Nakon žalbenog postupka i Rješenja Povjerenika za informiranje iz Zagreba, službenik za informiranje u Gradu donosi Zaključak, a ne Rješenje kao što je u prvom slučaju napravio, i na što ga je Povjerenik upozorio, o razdvajanju upravne stvari koju je u prijašnjem tzv. Rješenju spojio i o njima će se voditi zasebni upravni postupci. Zaključak možete vidjeti ovdje:

Ovo je zakonska odredba koju može iskoristiti Službenik za informiranje po rješavanju upravne stvari i dostavlja se podnositelju zahtjeva. Dakle, rok za odgovor po Zahtjevu na pristup informacijama je 15 dana, a u ovom slučaju +15 dana. 

 

Čime se sve služi Grad da ne dostavi tražene informacije mogli ste jasno vidjeti u gore navedenom primjeru. Informacije na postavljena pitanja iz zahtjeva, objavit ćemo po dobivanju istih.

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca