Rješenje službenika za informiranje (2)

Pitanja na temu : Prilazni put do hotela na poluotoku Punta

Pitanja u vezi otkupa terena gosp. Marekovića. kao i gosp. Mateše, LNM JE dobila  nakon godine dana. Međutim, u međuvremenu smo dobili i podatke od  Pročelnice Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje za Tine Bosotin, s obzirom da je na sjednici iznijela pogrešne podatke, a radilo se o terenu  kod zaokreta iz ulice Grgurev Ante Kukure, odnosno o iznosu za parkirno mjestu kako bi se taj dio ceste proširio i vlasniku parkirnog mjesta ustupilo drugo parkirno mjesto.

Naime, pročelnica je dala podatak za procijenjenu vrijednost koja se odnosi na vrijednost parkirališnog mjesta koje se nalazi na čest.zem. 226/20 K.O. Vodice. Riječ je o dijelu terena ispred zgrade u ulici Grgurev Ante Kukure gdje je autobus ”zapeo” pri skretanju prema ulici Blata.

Što se tiče terena kod zaokreta prema ulici Blata, u dopisu pročelnice Upravnog odijela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica, gđe. Tine Bosotin stoji:  ”Posebno naglašavamo kako gosp. Marekoviću do danas nije isplaćena niti jedna kuna na ime otkupa predmetnih čestica, iz razloga što postoji prijedlog zamjene čestica na način da bi gosp. Mareković, nakon provedene uknjižbe prava vlasništva, Gradu Vodice prepustio čest.zem.226/21 K.O.Vodice (12m2), a Grad bi prepustio gosp. M. čest.zem.226/19 (8m2) i čest.zem.226/22 (3m2) sve u K.O.Vodice, u svrhu ispravljanja međa i koridora puta, tako da bi Grad trebao platiti gosp.M. naknadu za čest.zgr.2262/2 K.O. Vodice kako je gore navedeno”

Navedene iznose možete vidjeti iz dijela Procjembenog elaborata za obje čestice, odnosno za čest.zem.226/18 K.O.Vodice (nova 226/21) u iznosu od  37.780,00 kn  i čest.zgr. 2262 K.O.Vodice (nova 2262/2) u iznosu od 37.660,00 kn.

Iz navedenih odgovora možete vidjeti da je kompletan iznos za prilazni put do hotela Punta, financiran iz gradskog proračuna, te da hotelske kuće na poluotoku nisu sudjelovale u financiranju istog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike prikazuju procjembene elaborate u kojima su navedni iznosi za svaku parcelu.

 

LNM će zatražiti dodatne informacije vezane uz ovaj projekt.

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca