Šibensko-kninska županija i Grad Vodice; ista tema dvije verzije

Projekt Gumno – teren, vlasništvo Vodica ili Županije?!

Na aktualnom satu 15 sjednice Gradskog vijeća Grada Vodica, nakon izlaganja i pitanja vijećnika LNM, Ivice Latina na temu Gumno, vijećnica LNM, Meri Bandl Valeš zatražila je od vladajućih informaciju postoji li Ugovor koji obvezuje Grad Vodice da se taj projekt izrealizira kao i odgovor na pitanje tko je vlasnik terena na kojemu je trebala biti izgrađena sportska dvorana, a prenamijenjen je za projekt Gumno. S obzirom da se stalno spominje samo pravo građenja od strane Šibensko-kninske županije, te da će sve ostati Vodicama, vijećnica je zatražila i dokumente koji to potvrđuju.
Ovo je redoslijed donošenja akata:

SPORAZUM  potpisan u Vodicama, dana 02.04.2014.godine između Gradonačelnice Grada Vodica i Župana Šibensko-kninske županije:
– Ovim Sporazumom utvrđuje se da je Grad Vodice zemljišno knjižni vlasnik čestica 6446/1 i 6446/2  sveukupne površine 58 341 m2 , koje se sukladno prostorno planskoj dokumentaciji nalaze u sportsko rekreacijskoj zoni Grada Vodica.
– Svrha ovog sporazuma je utvrđenje suglasnosti Grada Vodica, da Šibensko-kninska županija prijavi kao nositelj Projekta i realizira izgradnju Centra za posjetitelje na navedenom dijelu nekretnina, a sukladno Javnom pozivu Ministarstva turizma, od          13. 03.2014.
– Grad Vodice je suglasan, u slučaju odobrenja financiranja projektne dokumentacije za izgradnju predmetnog Centra, uskladiti prostorno-plansku dokumentaciju radi izgradnje istog.

Gradsko vijeće Grada Vodica  je na 25 sjednici od 22 prosinca 2016. godine donijelo ODLUKU o sklapanju ugovora o pravu građenja u svrhu izgradnje Centra za posjetitelje:
 1.) U svrhu izgradnje Centra za posjetitelje, od strane Šibensko-kninske županije kao investitora, na nekretnini označenoj kao čest. zem. 6446/1 i 6446/2 sve u K.O. Vodice, Grad Vodice ovom odlukom dozvoljava Šibensko-kninskoj županiji da na predmetnoj nekretnini izgradi predmetni objekt i za isti ishodi građevinsku dozvolu.
2.) Ovlašćuje se gradonačelnica  Grada Vodica potpisati odnosni ugovor O PRAVU GRAĐENJA u svezi točke 1. ove Odluke.

UGOVOR o osnivanju prava građenja potpisan je 28.12.2016. godine između Gradonačelnice Grada Vodica i Župana Šibensko-kninske županije. Ugovorne strane suglasno utvrđuju:
– da je Grad Vodice vlasnik čest. zem. 6446/1 i 6446/2 sve u K.O Vodice, sveukupne površine   58 341 m2,
– da su Grad Vodice i Šibensko-kninska županija sklopili Sporazum, kojim je Grad Vodice dozvolio Šibensko-kninskoj županiji da se prijavi kao nositelj projekta i realizira izgradnju Centra za posjetitelje Šibensko-kninske županije na dijelu nekretnina iz stavka 1. ovog članka, a  sve sukladno Javno pozivu Ministarstva turizma od 13.03.2014.godine
– da je ishođena Lokacijska dozvola za etapnu izgradnju Centra za posjetitelje i sportsko-rekreacijskog centra Račice u Vodicama, od 20.09.2016. godine

ANEX UGOVORA o osnivanju prava građenja potpisan je 14.02.2017.godine između Gradonačelnice Grada Vodica i Župana Šibensko-kninske županije.
– 11.01.2017. godine, ugovorne strane su zaključile Ugovor o osnivanju prava građenja koji je ovjeren kod javnog bilježnika
– nakon zaključenja ugovora, čestice zelje 6446/1 i 6446/2 su nakon parcelacije dobile nove zemljišno knjižne brojeve, odnosno čest. zem. 6446/1, 6446/2, 6446/3 i 6446/4 sve u K.O. Vodice
– članak 3.  ANEXA UGOVORA prikazan je na slici:

 

Na Županijskoj skupštini od 14.05.2019., a prema napisu u Šibenik.In, u zadnjem dijelu teksta, Župan je izjavio slijedeće:

https://www.sibenik.in/zupanija/vijecnicima-su-danas-na-repertoaru-bile-zupanijske-cigare-od-400-kuna-zaposljavanje-nelle-slavice-i-vodicko-supergumno/107016.html

”Ako je vaš stav vezano za Posjetiteljski centar da je tu nešto poklonjeno, to nije tako, sve je dogovoreno, realiziramo projekt, idemo dalje, dobili smo suglasnosti grada Vodica, znam da postoji kategorija ljudi koja smatra da tu ne treba biti ništa, ali ono što započnemo za Europu to realiziramo – zaključio je Pauk.”

Da li čl.3. Anexa ugovora o pravu uknjižbe vlasništva Šibensko-kninske županije znači da je bivša Gradonačelnica poklonila vodički teren županiji, ili to nije tako, kao što to izjavljuje Župan na Županijskoj skupštini? Prosudite sami….

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca