Trgovačko društvo koje ne postoji – Odvodnja Vodice d.o.o.

Natpis i nakon četiri godine nerada

Na zgradi bivše Općine u Vodicama, (desno od Fine), među natpisnim pločama: Matični ured Vodice, Policijska postaja Vodice, Likovna udruga More Vodice, Leć… stoji i natpisna ploča – Odvodnja Vodice d.o.o.

Odluka o pripajanju Društva Odvodnja Vodice d.o.o. donesena je 18.12.2014.godine.  Na stranicama Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik možete vidjeti kada su nastale statusne promjene i pripajanje Odvodnje d.o.o. Vodice – Vodovodu i odvodnji d.o.o. Šibenik.

Je li moguće da ni nakon četiri godine Grad Vodice nije u stanju skinuti natpis trgovačkog društva koje ne postoji u Vodicama?!

Statusne promjene:

Temeljem Ugovora o pripajanju od 23. listopada 2015. godine, zaključenog između društva Vodovod i odvodnja d.o.o. sa sjedištem u Šibeniku, (Grad Šibenik) Kralja Zvonimira 50, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, pod MBS:060035446, OIB: 26251326399, kao društva preuzimatelja i društva Odvodnja Vodice d.o.o., Vodice, Ive Čače 8 i sukladno odlukama skupštine obaju društava od 2. studenog 2015. godine, izvršeno je pripajanje društva Odvodnja Vodice d.o.o. Vodice, Ive Čače 8, kao društvo koje se pripaja, prijenosom cijele imovine na društvo Vodovod i odvodnja d.o.o.  Šibenik, (Grad Šibenik) Kralja Zvonimira 50, pod MBS:060035446, OIB: 26251326399. Odluke o pripajanju nisu pobijane.”

Link: http://www.vodovodsib.hr/2015/02/11/kapital/

Facebooktwittermail
  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prijedloga slobodno nam se obratite putem kontakt obrasca